87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Přijaté děti str.1 Přijaté děti str.2 Přijaté děti str.3 Přijaté děti str.4 Přijaté děti str.5
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu PDF ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Zápisy na rok 2019 - 2020
Hlavní stránka Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Zápisy - bodování Zápisy - bodovani
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu PDF ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Rámcová kriteria - zápisy
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu PDF ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Přehled MŠ a ZŠ dle školských obvodů
Přehled MŠ a ZŠ dle školských obvodů
Přehled MŠ a ZŠ dle školských obvodů
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Provoz červenec - srpen 2019
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Povinné předškolní vzdělávání
Hlavní stránka Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Předškolní vzdělávání - info MŠMT
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu PDF ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

rozpočet ÚMO1 Plzeň na rok 2019
  Hlavní stránka Nahoru Web MO Plzeň 1 - Rozpočet Rozpočty mateřských škol v MO1 ve formátu PDF ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Rozpočet 87.MŠ na rok 2019
  Hlavní stránka Nahoru Rozpočet 87. MŠ ve formátu JPG ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Úplata za vzdělávání za rok 2018 - 2019 Úplata za vzdělávání za rok 2018 - 2019
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Zrušení konzultačních hodin ředitelky
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Školní řád 2018-2019
Hlavní stránka Nahoru ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Provozní řád jídelny
Provozní řád jídelny
Provozní řád jídelny
Hlavní stránka Nahoru ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKAProvozní řád zahrady
Provozní řád zahrady
Provozní řád zahrady
  Hlavní stránka Nahoru ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

 Povinně zveřejňované informace

  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1 Úplný oficiální název povinného subjektu 87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
2 Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
 - Předškolní vzdělávání dětí
 - Zajištění školního stravování

Doplňková činnost není

Zřizovatel  – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy  – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina zde
3 Popis organizační struktury povinného subjektu Organizační struktura zde
4 Kontaktní spojení Kontakty zde
5 Platby Školné zde
Stravné zde
6 Identifikační číslo školy (IČ) 709 409 16
7 Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8 Dokumenty Údaje o rozpočtu Web MO Plzeň 1

ŠVP Dokument veřejně přístupný v šatnách tříd

Zřizovací listina zde
9 Žádosti o informace Místo a způsoby podání zde
10 Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty zde
11 Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zde

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu zde

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.
12 Formuláře Lze
- získat osobně v kanceláři ředitele MŠ
- stáhnout zde:


Přihláška do MŠ - Informace u ředitelky školy
Přihláška ke stravování zde
Evidenční list dítěte zde
Žádost o poskytnutí informace zde
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu zde
13 Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - proklik
Zápis do MŠ zde
Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání
Pověření k vyzvedávání dítěte zde
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy
14 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon zde

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání zde

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování zde
15 Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad zde

Dosud nebylo řešeno
16 Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva zde


                   
Hlavní stránka            

----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Příloha 1 - Kontakty
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Místo a způsoby podání
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


formulář pro opravný prostředek
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Žádost o poskytnutí informace
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Sazebník úhrad str. 1
Sazebník úhrad str. 2
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zpráva
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Organizační struktura
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Zřizovací listina školy str.1
Zřizovací listina školy str.2
Zřizovací listina školy str.3
Zřizovací listina školy str.4
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu PDF ----------------------------------------------------------------------------